SEE - HỆ SINH THÁI KINH TẾ CHIA SẺ !
Giỏ hàng 0

SEE - HỆ SINH THÁI KINH TẾ CHIA SẺ !

Ngày đăng: 02:07 PM 15/02/2020 - Lượt xem: 88

Giới thiệu về HỆ SINH THÁI KINH TẾ CHIA SẺ Mô hình kết nối doanh nghiệp, người tiêu dùng với nhau, có thể tận dụng nguồn lực lẫn nhau, được đánh giá là mô hình đem lại giá trị cao tác động không nhỏ đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, Việt Nam được xem là thị trường tiềm năng của lĩnh vực này. Mô hình được Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam bảo trợ và chỉ đạo thực hiện để giúp cộng động doanh nghiệp ứng dụng mô hình kinh tế tri thức để phát triển kinh tế Việt Nam. Báo điện tử của Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo bảo trợ thông tin.

Các nền tảng chia sẻ và hỗ trợ cho mô hình bao gồm:

- NỀN TÀNG CÔNG NGHỆ ĐỒNG BỘ DIGITAL PLATFORM

- NỀN TẢNG KHO HÀNG TỔNG PHI TẬP TRUNG

- NỀN TẢNG TƯ VẤN, CỐ VẤN, HUẤN LUYỆN, ĐÀO ĐẠO

- NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

- NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHI TẬP TRUNG

- NỀN TẢNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM

Facebook
Gọi ngay: 0911850858